Ergoterapi Ünitesi
08 Eylül 2022

Ergoterapi her yaştan bireyin çeşitli nedenlerden dolayı yapmak istedikleri ve yapmaları beklenen aktiviteleri bağımsız olarak gerçekleştirmelerine ve hayata katılımlarını sağlamaya çalışır.

Pediatrik Ergoterapi Ünitemizde; çocuğun kendine bakım oyun, okul aktiviteleri gibi günlük yaşamdaki bağımsızlığı destekler ve hayata katılımını amaçlarız.

Çocuğun günlük hayatta yaptığı her eylem müdahale alanı olabilir. Örneğin yemek yemesi, giyinmesi, dişini fırçalaması, okulda dersi takip etmesi, makas kullanması, yazı yazması, akranları ile iletişime geçebilmesi , ev işlerine yardım edebilmesi gibi birçok örnek dahil edebilir.

Otizm spektrum bozukluğu, öğrenme güçlüğü, gelişim geriliği, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, bilişsel problemler, kaba-ince motor beceri zorlukları, motor gelişim problemleri, down sendromu, selebral palsi, duyu işlemleme problemleri gibi günlük hayatı etkileyen birçok tanı grubuyla çalışmaktayız.

Değerlendirme sürecinde, çocukların duyusal, sosyal, bilişsel, ince ve kaba motor gibi temel gelişim alanlar dikkate alınır. Değerlendirme sonuçları klinik gözlem ile bileştirip müdahale planı oluşturulur.

Müdahalelerimiz duyu bütünleme terapisi, DIR Floortime, günlük yaşam aktiveleri yönetebilme durumu, sosyal beceriler, bilişsel beceriler(dikkat, görsel uzaysal algı, oryantasyon, planlama),ince ve kaba motor beceriler I geliştirilmesi kapsamaktadır.  Bununla birlikte müdahale sürecinde aile ile işbirliği içinde olabilmek önemlidir. Bu nedenle aile eğitimi vermekteyiz.
ERGOTERAPİ ODASI.JPG