Kalite Yönetimi

KALİTE YÖNETİM FAALİYETLERİ

 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
 • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Öz değerlendirmeleri yönetmek. 
 • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek. 
 • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek. 
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi,anket sonuçlarına 
 • yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
 • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak. Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek. 
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak. 
 • Klinik kalite verilerini izlemek, analiz etmek, raporlamak

VERİMLİLİK YÖNETİM FAALİYETLERİ

 • Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Verimlik yerinde değerlendirme rehberine uyum durumunun gözden geçirilmesini sağlamak.
 • Verimlilik yerinde değerlendirme rehberi çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak. 
 • Verimlilik değerlendirmelerini yönetmek. 
 • Yönetici takip ekranlarının kullanımı yoluyla yöneticiler ve çalışanlar arasında ölçme, değerlendirme ve iyileştirme kültürünün oluşturulmasını sağlamak.
 • Dinamik veri giriş platformuna tüm hastanelere ait dinamik verilerin girişlerini sağlamak.

KALİTE VE VERİMLİLİK BİRİMİ EKİBİMİZ

 

Gurbet TAKSİM

KALİTE DİREKTÖRÜ
 
Çiğdem ERKILIÇOĞLU 

KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ  
Nezaket KOÇ
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ     

Elif SOLMAZ
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ
Ayşegül AYDIN
KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ