Sağlık Kurulu Başvurusu
01 Kasım 2021

SAĞLIK KURULU  İŞLEMLERİ

Sağlık Kurulu işlemleri  Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik,  Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifeleri Usul ve Esasları, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.

Müracaatta istenilen belgeler şunlardır;

  • Dilekçe (Sağlık Kurulu Müracaat Biriminde Hazır Form Mevcuttur.)
  • Kurumlardan Sevk edilmiş ise sevk evrakı / resmi yazı.
  • T.C. Kimlik Numaralı Kimlik Kartı.

Tüm başvurular “Sağlık Kurulu Müracaat” birimine yapılmaktadır.

İşe Başlama, Öğrenci Kaydı, Vasi Tayini, Akli Meleke, ÖTV İndirimi, Özel Tertibatlı Araç, Silah Ruhsatı, Sürücü Belgesi, Huzurevi vb. Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları ücrete tabidir. Öğrencilerin öğrenci belgesini ibraz etmesi koşuluyla yurda kayıt, yurt dışı eğitimi, staj gibi eğitim için talep edilen raporlarından ücret talep edilmezken ehliyet, silah ruhsatı, seyahat amaçlı raporlar gibi özel amaçlı raporlar için ücret talep edilir.

Gazilerin (sadece gazinin kendisi), şehit dul ve yetimlerin (şehidin eş ve çocukları) talep ettikleri her türlü sağlık raporlarından ücret talep edilmez.

Engelliler tarafından talep edilen silah ruhsatı, ehliyet raporları ve ÖTV indirimli araç için gerekli raporlardan ücret talep edilir.

Dilekçeler veya Resmi Sevk Evrakları, Evrak Kayıt Birimi üzerinden havale edilerek Sağlık Kurulu Müracaatta kayıtları yapılır.

Kayıtları yapılarak muayene formu düzenlenen başvurular (Ücretli Raporlarda öncelikle vezneye gidilir) muayene formuyla birlikte ilgili polikliniklerde muayene edilir. Tüm muayeneleri tamamlanan formlar Sağlık Kurulu Müracaat birimine teslim edilir. Teslim edilmeyen müracaat formlarına “Sağlık Kurulu Raporu” düzenlenmez. Teslim edilen formlar için kişiye değerlendirmesinin yapılacağı heyet günü ve saati yazılı ve sözlü olarak bildirilir. Bildirilen heyet günü ve saatinde heyet toplantısı odası önünde bulunmak zorunludur. Çağrıldığında gelmeyen kişilerin sağlık raporları düzenlenememektedir.

Sağlık Kurulumuz Haftanın 2 günü ( Salı, Perşembe) saat 13:30’da toplanmaktadır. 2 haftada bir Çarşamba günü sadece Çocuk Heyeti saat 13:30’da toplanmaktadır.

Sağlık Kurulu Rapor süreleri ve değerlendirme kriterleri ilgili yönetmelikler çerçevesinde Sağlık Kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.

Rapor sonuçları belirtilen tarihte saat 16.00’da dağıtılmaktadır. Daha önce rapor teslimi yapılmamaktadır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporlarına yapılan itirazlar “İl Sağlık Müdürlüğü’ne” yapılmakta ve değerlendirilmektedir.