Ülkemizde sayılı hastanede bulunan ve Türkiye Şehir hastanelerinde ilk olan Ergoterapi Ünitesi'nin açılışı gerçekleştirildi.
23 Mayıs 2018

Ülkemizde sayılı hastanede bulunan ve Türkiye Şehir hastanelerinde ilk olan Ergoterapi Ünitesi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Hastanede çocuklar için ergoterapi ünitesi kurulduğunu belirten, Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Ümit Işık yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır. Ergoterapistler; kişi ve toplulukların istedikleri, ihtiyaç duydukları veya kendilerinden beklenen aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya aktiviteyi ya da çevreyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayabilecek şekilde düzenleyerek bu amaca ulaşırlar. Biz de hastanemizde pediatri ünitesini kurarak çocuklara yönelik ergoterapi hizmeti vermeye başladık. Pediatrik ergoterapi ünitemizde Çocuk ve Ergen Psikiyatristlerimizin izleminde Ergoterapist Yeşim Yıldırım tarafından otizm,  dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, mental motor retardasyon, yazı yazma ve ince motor beceri sorunları,  down sendromu, çeşitli genetik bozukluklar, gelişimsel koordinasyon bozuklukları gibi nörogelişimsel problemi olan tüm çocuklar standardize testlerle değerlendirilmekte, ev programı verilerek belirli aralıklarla takip edilmekte veya çocuğun durumuna göre ünitede haftalık seanslarla ergoterapi programına alınmaktadır. Pediatrik ergoterapi ünitesinde her çocuğa özel; kişi merkezli yaklaşımla tedavi uygulanmaktadır. Çocuklarda normal gelişimi engelleyebilecek duyusal, algısal, motor, bilişsel, psikolojik ve psikososyal faktörler standardize testler ile değerlendirilmektedir. Duyu bütünleme eğitimi,  postür, denge, ince motor beceriler, günlük yaşam becerileri ile görsel motor kontrol, görsel uzaysal algılama,  dikkat, oryantasyon, planlama ve yazı yazma eğitimi gibi akademik becerileri de içeren kognitif algısal becerilerin kazandırılması veya geliştirilmesi ile toplumsal entegrasyonları sağlanmaktadır. Çocuğun kendine bakım,  okul, oyun ve serbest zaman aktivitelerine yönelik günlük yaşam becerileri geliştirilerek toplumsal rolünü yerine getirmesi hedeflenmektedir”. 
Ergoterapist Yeşim Yıldırım ise yaptığı açıklamada; Çocuğun okul ortamı, oyun ve etkileşimde olduğu tüm ortamlarda toplumsal katılımını sağlamak ve artırmak için fiziksel, çevresel, sosyal, kültürel ve kurumsal faktörler değerlendirilerek müdahale programı uygulandığını belirterek; “Hizmete açılan pediatrik ergoterapi ünitemiz duyu bütünleme eğitimi, görsel algısal aktiviteler, akademik becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar, oyun terapisi gibi çok çeşitli müdahaleler için gerekli imkânlara sahiptir.
Bu sayede pediatrik ergoterapi ünitesinde çocuklar hem uygun gelişimsel seviyeye ulaşmak, günlük yaşamda bağımsızlık kazanmak ve topluma kazandırılmak üzere rehabilite edilirken aynı zamanda terapötik olarak kullanılan aktiviteler ve oyunlar ile mutlu olmaktadırlar" ifadelerini kullandı.
Açılışa, Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat İl Sağlık Müdürümüz Dr. Fatih Şahin, Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, il protokolünün ve Otizm tanılı bireyler ve ebeveynler katıldı.

1.jpeg2.jpeg


9999.jpeg