Yozgat Şehir Hastanemizde 75.Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası Kapsamında Tanıtım Standı Açıldı.
10 Ocak 2022

  • VEREM HAFTASI 01.JPG
  • VEREM HAFTASI 02.JPG
  • VEREM HAFTASI 03.JPG
  • VEREM HAFTASI 04.JPG
  • VEREM HAFTASI 05.JPG

Yozgat Şehir Hastanemizde 75.Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası

kapsamında ile Eğitim Birimi Hemşiremiz Filiz AKSAN tarafından tanıtım standı açıldı.

Standımıza Başhekim Yardımcımız Mehmet Akif KARAASLAN, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Elif TİNEL, Göğüs Hastalıkları hekimlerimiz Uz. Dr. Ümmühan Tuğba TÜMÜKLÜ, Uz. Dr. Erman GIDIK, Uz. Dr. Faruk BOLU ziyaret etti. Hastalarımıza bilgilendirme yapıldı.

Göğüs Hastalıkları hekimimiz Uz. Dr. Erman GIDIK Verem hastalığı ile ilgili kısa bir bilgilendirmede bulundu.

Tüberküloz, başta Mycobacterium Tuberculosis olmak üzere “tuberculosis complex” olarak adlandırılan mikobakteriler tarafından oluşturulan,  bir enfeksiyon hastalığıdır.

Tüberküloz basili hava yolu ile bulaşır. Basilin kaynağı, hiç tedavi görmemiş veya düzenli tedavi görmeyen aktif akciğer ve larinks (gırtlak) tüberkülozu olan hastalardır. Hasta insanlardan öksürme ve hapşırma ile ortama yayılan mikrobun solunum yolu ile alınması sonucu bulaşır.

Hastalığın gelişmesine yol açan, vücut direncini düşüren, bağışıklığı etkileyen hastalıklar ve etkenler vardır. HIV/AIDS vücut direncini en çok düşüren hastalıktır. Bunun dışında başta diabetes mellitus, kronik böbrek yetmezliği, bazı kanserler, ilaç ve alkol bağımlılığı, tütün kullanımı, silikozis olmak üzere bazı kronik hastalıklar da vücut direncini düşürür.

Tüberküloz hastalığı saç ve tırnak hariç tüm doku ve organları tutabilir, tuttuğu doku ve organa göre bulgu ve belirti gösterir, ancak en çok akciğerlerde görülür (%60-70). Hastalığın tuttuğu diğer organlar arasında en sık görülenler; plevra, lenf bezleri, kemikler, böbrekler ve beyin zarlarıdır.

Tüberküloz hastalığının belirtileri:

Genel yakınmalar:

Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama, ateş, gece terlemesi vb.

Solunum sistemi yakınmaları:

Öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğüs-sırt-yan ağrısı, nefes darlığıdır.

Verdiği bilgilerden dolayı Göğüs Hastalıkları hekimimiz Uz. Dr. Erman GIDIK’a teşekkür ederiz.