Yozgat Şehir Hastanesi Ailesi Olarak Hastalarımızın 26 Ekim Hasta Hakları Günü'nü Kutlarız.
26 Ekim 202126 Ekim Hasta Hakları kapsamında hastanemiz Başhekimi Uz. Dr. Mustafa KOZAN, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı açıklamada, nitelikli ve kaliteli sağlık hizmetleriyle Yozgat Şehir Hastanemizin hasta haklarına önem veren ve hastanemize sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin verilen hizmetten genel olarak faydalanma, eşitlik ilkesi içinde hizmete ulaşma, hekim seçme ve değiştirme, bilgi isteme, mahremiyet özeni, tedaviyi reddetme ve durdurma, sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma, dini vecibelerini yerine getirebilme ve saygınlık görme hakları vardır.

26 Ekim Hasta Hakları Gününde hasta hakları ile temel olarak hastaların kaliteli sağlık hizmeti alma ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve hasta hakları konusunda farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Hastalarımızın;

Sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde faydalanma.
Bilgi isteme.
Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme.
Personeli tanıma, seçme ve değiştirme.
Öncelik sırasının belirlenmesini isteme.
Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım.
Kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini isteme.
Bilgi verilmemesini isteme.
Mahremiyete saygı gösterilmesi.
Rıza olmaksızın tıbbi ameliyeye tabi tutulmama.
Bilgilerin gizli tutulması.
Tedaviyi reddetme ve durdurma.
Tıbbi araştırmalarda rıza.
Güvenliğin sağlanması.
Dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma.
İnsani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret.
Refakatçi bulundurma.
Müracaat, şikâyet ve dava

hakları bulunmaktadır.

Başhekimimiz, “Hastanemizde hasta ve hasta yakınlarının memnuniyet ve şikâyetleri sürekli olarak değerlendirilmektedir. Hastaların herhangi bir sorunla karşılaştıklarında Hasta Hakları Birimine başvuruda bulunabilirler. Hastalar ve hasta yakınlarının da hastanemiz kurallarına uymaları gerekmektedir diyerek 26 Ekim “Hasta Hakları Günü”nü kutladı.