Yozgat Şehir Hastanemizde Girişimsel Radyoloji Ünitesi Açıldı.
25 Mart 2021


  • GİRİMSEL RADYOLOJİ 01.JPG
  • GİRİMSEL RADYOLOJİ 02.JPG
  • GİRİMSEL RADYOLOJİ 03.JPG
  • KİST HİDATİK 02.JPG
  • GİRİMSEL RADYOLOJİ 05.JPG
  • GİRİMSEL RADYOLOJİ 06.JPG


Girişimsel Radyoloji, radyolojinin tedavi edici bölümüdür. Girişimsel radyologlar, görüntüleme kılavuzluğunda minimal invaziv yöntemlerle perkütan (ciltten girilerek) tedaviler yaparak diğer klinik branşlara birçok konuda yardımcı olmaktadırlar. Girişimsel Radyolojideki işlemler; görüntüleme kılavuzluğunda cerrahiye göre çok daha az invaziv yöntemler kullanarak, tedaviyi yönlendirir. Genellikle bu işlemler hastalar için daha kolaydır. Çünkü geniş kesiler yoktur, daha az ağrı, risk ve daha kısa iyileşme zamanı ile işlemler tamamlanır. Bu işlemler lokal veya gereğinde genel anestezi altında gerçekleştirilir.

Yozgat Şehir Hastanesi’nde Girişimsel Radyoloji Ünitesi, Uzm. Dr. Ahmet TANYERİ ve Uzm. Dr. Onur KARACİF’in takibinde olmak üzere açılmıştır. Girişimsel Radyolojik işlemler vasküler (damarla ilgili) ve non-vasküler (damar dışı organlarla ilgili) olarak iki büyük gruba ayrılır. Hastanemiz Girişimsel Radyoloji Ünitesinde ilk etapta belirlenmiş non-vasküler işlemler yapılacaktır. Girişimsel Radyoloji Ünitesinde mesai saatleri içerisinde olmak üzere dış merkez dâhil ayaktan hasta kabulü (yatış gerektirmeyen) yapılacak, gerekli tetkik ve tedavi süreci başlatılacaktır. İşlem öncesi ve/veya sonrası yatış ve takip-tedavi gerektiren hastaların işlemleri ilgili klinik branş uzmanı ile koordineli yürütülecektir.

Girişimsel Radyoloji alanında hastanemize vermiş oldukları hizmetler ve desteklerden dolayı Uzm. Dr. Ahmet TANYERİ ve Uzm. Dr. Onur KARACİF’e Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Cahit Bekir KAYHAN ve Başhekimiz Uzm. Dr. Mustafa KOZAN tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.