TRT Haber Günaydın Hafta Sonu Programında Yozgat Şehir Hastanemiz Ergoterapi Ünitesine Yer Verildi.
21 Mart 2021

Bireylerin maksimum derecede bağımsız birey olmalarını amaçlayan ergoterapi kişiye özel uygulamalarda bulunur. “7 den 70’e” bütün yaş gruplarına hizmet verir. Bireylerin kendini gerçekleştirme çabasına kendi öz bakım ve kişisel bakım becerilerini geliştirme yönünde katkı sağlar.

Çocuklarda hastalık, yaralanma, doğum kusurları, engellilik veya gelişimsel gecikmenin etkileri ile yaşayan çocukların fonksiyonel bağımsızlığını geliştirmek amacı ile aktiviteler sağlamaktır.

Çocuk kliniğinin odak noktası, çocukların kendileri için anlamlı olan aktivitelerde daha büyük başarı elde etmelerini sağlamaktır. Bu, yeme veya giyinme gibi kişisel bakım görevlerinde artan bağımsızlığı da içerebilir, yaşa uygun sosyalizasyon becerileri ile oynama kabiliyetinin arttırılmasını da, daha okunaklı bir şekilde yazmayı öğrenmeyi de, sakin kalmayı öğrenme için stratejileri ve günlük yaşama adapte olmayı da içerir.

Ergoterapistler, duyusal problemleri bulunan bireylere bir takım testler uyguladıktan sonra klinik değerlendirmeleri ile birlikte bireylerin duyusal problemlerini belirler ve bu yönde diğer uzmanlık alanlarından aldığı bilgi ve aileden alınan bilgilerin analizi yapılarak geniş bir değerlendirme ile terapi programı belirlenir.

Bireylerin terapiye olan yakınlıkları(sosyalizasyon) ve bozukluğun şiddetinin ağırlığına göre haftada düzenli ritimlerde terapi süreci ilerletilir. Bozukluğun yüksek olduğu durumlarda yoğun bir terapi programı düzenlenirken iyileşmenin durumuna göre seans aralığı arttırılarak kontrol düzeyinde devam edilir.

Pediatri alanında çalışan ergoterapistlerin, bir çocuğun yeni becerilerini daha kolay öğrenmelerine yardımcı olan altta yatan duyu ve motor temele hitap etmek için tedavi sırasında duyusal entegrasyon bilgilerini kullanmaktadır. Yaklaşımımız her çocuğa ve ailenin işlevsel ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmiştir. Çocukların güç ve zorluklarıyla ilgili gözlemlerini açıklıyor, böylece aile üyeleri çocuğun duyusal girdi işleyen güçlüklerinin günlük yaşamdaki faaliyetleri nasıl etkilediğini ortaya çıkartıp, bireye özgü tedavi planı oluşturuluyor. 

Ebeveynler ve terapistler birlikte çalıştıklarında, her biri her bir çocuğun daha iyi anlaşılmasına ve daha etkili müdahaleye yol açan yeni anlayışlar kazanımlar sağlanıp, günlük hayata adaptasyonu ile tedavi süreci etkinliğini sürdürüyor.

Ergoterapi ve Duyu Bütünlemenin Kullanıldığı Hastalık Grupları;

  • Duyu Bütünleme Bozukluğu
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
  • Otizm
  • Serebral palsi
  • Down Sendromu
  • Gelişimsel gecikmeler
  • İnce ve kaba motor fonksiyon bozukluğu
  • Zihinsel Engeller
  • Psiko sosyal bozukluklar gibi

Çocuklardaki duyusal problemleri, motor fonksiyonlarını, dikkat dağınıklıkları, davranışsal problemleri, akademik problemleri gibi bir çok spesifik problemlerine yönelik çalışmalar uygulanmaktadır. Terapi alanı çocukların bir çok fonksiyonunu sergilemesi ya da kaçındığı durumları ya da daha iyi olduğu durumları ortaya çıkarmaları için ortam hazırlamaktadır.

Hastanemizde; danışanların patolojilerini azaltmak, sağlıklarını sürdürebilmeleri ve sosyalleşmeleri için yardımcı olmak, özgüvenlerini, çeşitli becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak, bu becerileri ve yeteneklerini günlük hayatta da  kullanabilmeleri için teşvik etmek, boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerinin yaşam kalitesini arttıracağı ile ilgili bilinç kazanmalarını sağlamak amacıyla müzik, resim, el sanatları, seramik, spor, mutfak ve ebru sanatını  içeren rekreasyonel ergoterapi aktiviteleri yürütülmektedir.

Kişiler zihinsel ve fiziksel olarak bir işle meşgul olduklarında, tüm dikkatlerini yaptıkları işe verdiklerinde doğal olarak bir rahatlama yaşarlar, o an’ı  yaşarlar,  bu nedenle serbest zamanların  değişik etkinliklerle değerlendirilmesi önemlidir.

https://twitter.com/YozgatSehirHst/status/1373319568052125701?s=20

https://fb.watch/4m6HK-seIe/