Yozgat Şehir Hastanemiz personellerine İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi.
15 Kasım 2018

  • 1
  • 3
  • 2
  • 5
  • 4
Hastanemiz İş sağlığı ve güvenliği birimi tarafından çalışanlarımıza : İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal düzenlemeler, çalışanların ve işverenlerin hak sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalıkları bunların sonucunda ortaya çıkan hukuki sonuçlar, Fiziksel, kimyasal, biyolojik ergonomik ve psikososyal risk faktörlerin etkileri ve sonuçları, hastane afet planı ve yapılması gerekenler konularından oluşan İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri yedi haftada yaklaşık 900 personelimize verilerek tamamlandı.