Akılcı Laboratuvar Kullanımı Uygulaması ve Yaygınlaştırılması Hakkında Duyuru (Proje Basamakları)
05 Eylül 2018

“Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi’nin” yürütüldüğü, bu kapsamda hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları ile proje basamakları hakkında duyuru

Resmi yazı için tıklayınız.. 

İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi Formu için tıklayınız.

Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi Basamakları Kayıt Kılavuzu tıklayınız.