Hastanemiz sağlık çalışanlarina Farmakovijilans -Advers etki ve olumsuz olay bildirimi konularında Eczacı Ayşe Betül TAŞKINGÜL eğitim verdi.

19 Şubat 2018