>Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
09 Ekim 2023

       Tıbbi Sosyal Hizmet: Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların (engelli, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, vb. hastalar öncelikli olmak üzere) tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamalarını kapsamaktadır.

     Hastanın esenliği ve tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan hastanemiz tıbbi sosyal hizmet birimi, sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi ile birlikte ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

      Şehir Hastanemiz bünyesinde Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi; alt zemin katta radyoloji biriminin karşısında hizmet vermektedir.

      


Engelli Destek Kılavuzunu indirmek içinpdf.jpg 2018_ENGELLI_DESTEK_KILAVUZU.pdftıklayınız...