T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ

Hastanemiz sağlık çalışanlarina Farmakovijilans -Advers etki ve olumsuz olay bildirimi konularında Eczacı Ayşe Betül TAŞKINGÜL eğitim verdi. Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2018