T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ

Amaç ve Hedeflerimiz Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2020

Amaç ve Hedeflerimiz


KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER;


Hizmet üretimini kesintiye uğratmadan, en az kaynakla, en kısa zamanda, en az maliyetle ve hatasız bir şekilde hizmet üretimini gerçekleştirmek ve hasta/yakını ve çalışanların istek ve ihtiyacını karşılamaktır.

HEDEFLER

EYLEM PLANI

SORUMLU

ORAN

HEDEF

Sağlıkta Kalite Standartları puanını% 95 ve üzerinde tutmak.

 • SKS gereklilikleri doğrultusunda düzeltici faaliyetler başlatmak
 • Sürece yönelik eğitimler vermek
 • Sık sık birim denetimleri yapmak

Kalite Yönetim Birimi


≥%95

Kurumumuzun Kalite standartlarına uygunluğunu periyodik olarak değerlendirmek

 • Özdeğerlendirme yapmak

Kalite Yönetim Birimi


Yılda 1 kez

Sağlık verilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlayacak mekanizmaları güçlendirmek (şifreleme, kullanıcı kontrolü, eğitimler, logların takibi, gizlilik sözleşmesi vb).

 • HBYS kullanıcıların kontrolünün yapılıp kayıt altına alınması
 • Veri gizliliği ile ilgili eğitim düzenlemek ve sözleşmesi yapmak
 • HBYS firmasında çalışanların gizlilik sözleşmesi imzalamasını sağlamak


Kalite Yönetim Birimi


%100

Kurum faaliyetlerini içeren eğitim vermek vegeliştirmek.

 • Yeni görev alacak çalışanlara uyum eğitimi vermek.
 • Her yıl Kurumun sağlıkta kalite çalışmalarını kapsayan eğitim planı hazırlamak.
 • Kongre, kurs ve sempozyum gibi organizasyonlara çalışanların katılımını sağlamak.

Eğitim Birimi


%100

Sağlık tesisinin fiziksel yapısı ve güvenlik şartlarını iyileştirilmesini sağlamak (yangına karşı alınacak önlemler, bilgi güvenliği ile alınacak önlemler vb).

 • Acil durum ve afet yönetimine yönelik yılda 1 kez eğitim vermek
 • Acil durum ve afet yönetimine ilişkin yılda bir kez tatbikatlar yapmak
 • Bilgi güvenliği konusunda yılda 1 kez çalışanlara eğitim vermek.

Eğitim Birimi


%100

Hastanemizin HIMSS Stage 7 validasyonu için başvurusunun yapılarak belgelendirilmesini sağlamak

 • Ağustos 2018’in sonuna kadar HIMSS 7 için başvuruda bulunmak

İdare


HIMSS 7 Validasyonu

Sağlık hizmeti sunumundan duyulan memnuniyeti artırmak

 • Kurum personeli memnuniyetini arttıracak yılda en az 4 etkinlik düzenlemek.

Sosyal Etkinlik Ekibi


Yılda 4

Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

 • Hizmet mekânlarının, engelli ve erişim zorluğu yaşayanlara göre kurumumuz düzenlenmiştir.
 • Engelliler için WC’ler bulunmaktadır.
 • Sandalye arkalarındaki öncelikli hasta işaretleri ön taraflarında görünür alanlara taşınacak.

İdare


%100

Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi kullanım oranının %100 olmasını sağlamak

 • Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin tüm alanlarının eksiksiz doldurulmasını sağlamak için resmi yazı yazılıp, gerek duyulursa HBYS üzerinden zorunluluk getirilecek.

İdare


%100

Konsültasyon hekimin acil servise ulaşma süresinin 30 dk altında kalmasını sağlamak

 • Konsültasyon süresi uyumsuzlukları değerlendirilip sorunlar tespit edilecek. Hekim bazlı yaşanan sorunlarda uyarı yazıları yazılacak.

İdare


<30 dk

Tomografi sonuç verme sürelerinin 3 günün altında olmasını sağlamak

 • Sonuç verme süreleri takip edilip, 3 günün altında olması için cihaz alımı/hizmet alımı gibi süreçler değerlendirilecek

İdare


<3 gün

Takip edilen göstergelerin en az %90’ının hedef değerde olmasını sağlamak

 • Göstergeler 3 ayda bir değerlendirilip, takip eden yılın başında yapılan analizle tümünün hedefe ulaşma oranı kontrol edilecek.

Kalite Yönetim Birimi


≥%90

Çalışan personelin en az %90’ınına bilgi güvenliği sözleşmesi imzalatmak

 • Yıl sonuna kadar çalışma yapılarak hatırlatma yazıları ile güvenlik sözleşmesi imzalama oranını yükseltmek, yeni başlayan personele sistem üzerinden düzenleme yapmak

İdare ve

Kalite Yönetim Birimi


≥%90

Hastanenin genelinde sıcaklık ve nem oranı ölçümlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak

 • Eksik ısı-nem ölçerlerin temin edilmesini ve düzenli ölçümlerin yapılmasını sağlamak

İdare

Kalite Yönetim Birimi

Birim Kalite Sorumluları


%100

Yatak doluluk oranını %80’in üzerinde tutmak

 • Yatış sürelerinin takibine yönelik düzenlemeler yapmak

İdare

Birim Sorumlu Hekimleri


≥%80

DÖF sonuçlandırma oranını %95’in üzerinde tutmak

 • 3 aylık sürelerle DÖF’lerin takibini yapmak.

Kalite Yönetim Birimi


≥%95

Sistem üzerinden dökümanlara ulaşım oranın %100 olmasını sağlamak

 • DYS ile ilgili eğitimler verip kontrolleri sağlamak.

Kalite Yönetim Birimi


%100

Revize edilecek dokümanların %100’nü güncellenmesini sağlamak

 • Tüm dokümanları gözden geçirerek gerekli revizyonları yapmak

Kalite Yönetim Birimi


%100

Toplumun sağlık yapısı ve genel sağlık sorunlarını dikkate alarak sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili programlar düzenlemek.

 • Eğitim, sunum gibi sosyal / eğitici etkinlikler ve broşür/kitapçık gibi görsel afişlerle yılda en az 4 kez teşvik edici faaliyetler düzenlemek.

İdare

Sosyal Etkinlik Ekibi


Yılda 4

Diğer birimlere ait hedeflerle birlikte uyum oranının >%90 olması

 • Takip eden yılın başında 2018 için tüm birimlere ait hedefleri değerlendirmek ve elde edilen oranları gözden geçirmek

Kalite Yönetim Birimi


≥%90 

Paylaş