21 Eylül Dünya Alzheimer Günü ve Alzheimer Farkındalık Ayı
21 Eylül 2023

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü ve Alzheimer Farkındalık Ayı Dolayısıyla Nöroloji Hekimimiz Uz. Dr. Onur Bulut Bilgilendirmede Bulundu

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfus oranı hızla artmakta ve buna bağlı olarak yaşlı nüfusta görülen hastalıkların görülme oranları da yükselmektedir. Halk arasında bunama olarak adlandırılan demans daima yaşlanmaya eşlik etmese de sıklığı yaş ilerledikçe artmakta ve birçok nedeni bulunmaktadır. Alzheimer hastalığı en sık görülen demans nedenidir.

Alzheimer hastalığı 65 ile 85 yaşları arasında görülme sıklığı her beş yılda bir iki katına çıkmaktadır.

Hastalık genellikle sporadiktir fakat hastaların %5’inde genetik bir sebep bulunabilir.

Alzheimer hastalığı ve diğer demans nedenleri küresel bir halk sağlığı problemi haline gelmiştir.

Ülkemizde 600 binden fazla Alzheimer hastası olduğu tahmin edilmektedir.

Bellekte bozulma tipik olarak Alzheimer hastalığının ilk belirtisidir. Bellek bozukluğu ilerledikçe hastanın mekân ve zaman algısı da bozulur. Hastalığın ilerleyen evrelerinde lisan, hesaplama yapma, davranış ve kişilik gibi yüksek bilişsel işlevlerde bozulmalar olur. Bu nedenlerle; kelime bulmada zorluk, duraksayarak konuşma, cümle kurmada sorunlar, konuşulanları anlamama, kaybolma, anksiyete, depresyon, iştah ve uyku problemleri, yardımsız giyinememe gibi belirtiler olur. Son aşamada hasta iletişimi tamamen bozulmuş, günlük yaşam aktivitelerini yapamaz ve bakıma muhtaç hale gelir.

Hastalığın kanıtlanmış kesin bir tedavisi olmamakla birlikte mevcut tedaviler ile hastanın yavaşlatılması ve şiddetinin azaltılmasına çalışılmaktadır.

Hastalığın risk faktörü olan ileri yaş değiştirilebilir bir neden olmasa da sağlıklı beslenme, sigara ve alkolden uzak durma, zihinsel ve fiziksel egzersiz, stresten kaçınma, sosyalleşme ile diğer risk faktörleri azaltılabilir.

Alzheimer hastalığı için farkındalık oluşturmak ve bu sayede erken teşhisi sağlamak amacıyla 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü olarak kabul edilmiştir.

Unutmamak gerekir ki Alzheimer hastalığı yaşlanmanın doğal bir sonucu değildir. Hastalığın her aşamasında hasta ve hastaya bakım veren için fayda sağlayacak bir şeyler yapmak mümkündür.

Yapmış olduğu bilgilendirmelerden dolayı Nöroloji Hekimimiz Uz. Dr. Onur Bulut’a teşekkür eder, hastalarımıza sağlıklı günler dileriz.
Dr. Onur Bulut.jpeg