>Odyometri Birimi
14 Nisan 2022


ODYOMETRİ NEDİR ?

Odyometri; işitmenin ölçülmesini ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesini
sağlayan işitme testine verilen isimdir. İşitme ile ilgili test ve ölçümleri kapsar.

ODYOMETRE CİHAZI

İşitme duyarlığının ölçülmesi amacıyla kullanılan elektronik cihazlardır. Bu
cihazlar sayesinde saf sese ve konuşma seslerine duyarlılık ölçülebilir.


SAF SES ODYOMETRİSİ
En sık kullanılan kulak testidir. Her iki kulağın değişik frekanslardaki (ince ve
kalın seslerdeki) duyabildiği en az ses şiddetini (duyma eşiği) belirler.
Bu ölçümde hava yolu ve kemik yolu işitme seviyesi belirlenir. Hava yolu
ölçümleri kulak kepçesinden beyine kadar olan işitme yolları hakkında bilgi verir.
Kemik yolu ölçümleri ise iç kulaktan itibaren işitmeyle alakalı bilgi edinmemize
yardımcı olur. Hava yolu ve Kemik yolu ölçümlerine bakarak işitme kaybının
kulağın hangi bölümünden kaynaklandığı hakkında da bilgi edinilir.